Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Сурсько-Литовське

мали по 5 десятин, 143 - від 5 до 10 деся­тин. 221 - від 10 до 15 десятин і тільки 83 господарства - більше як по 15 деся­ти землі.
Більшість господарств не мали для обробітку землі необхідного робочого
тягла і реманенту. Так, у селі в 1898 році налічувалось 107 господарств без будь-якого реманенту, 217 - без плуга і букера, 116 - без робочої худоби.
У 1897 році в Сурсько-Литовському працював паровий млин, який обслугову­вало 5 робітників.
Постійно спілкування з робітниками Катеринослава сприяло посиленню рево­люційних настроїв на селі. Це особливо позначилося під час першої буржуазно-демократичної революції в Росії. Відомості про революційні виступи 1905 року її країні і особливо в Катеринославі швидко доходили до села.Частина селян що­денно бувала в місті, де яскраво цікавилася подіями. Щоб зрозуміти те, що відбувалося, селяни часто зверталися за поясненнями до місцевого вчителя, влаштовували сходки. На одну із сходок прибув організатор революційного виступу в селі Солоному П. О. Строменко, який у своїй промові закликав селян об'єднатися з населен­ням навколишніх сіл для боротьби за землю. Селяни обрали волосний комітет се­лянської спілки на чолі з вчителем С. А. Абрамчиком. Наприкінці грудня 1905 року жителі Сурсько-Литовського виступили на підтримку селян села Солоного, де тоді
відбувалось заворушення. Коли через село проїжджав до Солоного стажник, вдарив набатний дзвін. Збіглась уся громада з рушницями, і стражника не пропустили в Солоне. Іншим разом, дізнавшись, що через Сурсько-Литовське пройде каральний загін в напрямку Солоного, селяни направили туди зв'язківців, щоб попередити про це. Царським військам удалось придушити силою селянське повстання в Солоному та в інших селах. Членів волосного комітету селянської спілки в Сурсько-Литовському теж було заарештовано.
Становище основної маси селян дуже погіршало в результаті проведення столипінської аграрної реформи. За рахунок бідноти збільшували свої наділи куркулі. Тривало і роздроблення селянських господарств. Так, наприклад, якщо в 1898 році тут було 573 господарства, а у 1905 році - 636, то в 1914 році їх налічувалось уже 7722.
Злидні і темрява панували в селі. Хоч тут і працювали однокласна церковно­парафіяльна школа і міністерське двокласне училище, та письменних було дуже мало. В 1898 році у 261 сім'ї не було жодного письменного. Школу відвідували да­леко не всі діти. А ті, що вчилися, не завпеди закінчували її. Так, у грудні 1914 року в училищі навчалися 204 учні, а весною 1915 року закінчили навчання лише 6 чоловік. Через відсутність приміщення восени відмовлено в прийомі 142 дітям.
Тільки перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції докорінно змінила життя селян. Делегати повітового селянського з'їзду, який проходив у Кате­ринославі, повернувшись до села, очолили бідноту на боротьбу за Радянську владу. Вони розпустили волосне земство, створили волосний революційний комітет та зе­мельну комісію. Земельна комісія приступила до розподілу поміщицьких земель, вилучення лишків землі у куркулів. Біднота Сурсько-Литовського одержала близько 2 тис. десятин землі.
В квітні 1918 року село окупували німецько-австрійські загарбники, в обозі яких повернулася на Україну контрреволюційна Центральна рада. Окупанти вста­новили режим насильства, грабежу і терору. Каральний загін розстріляв у Сурсько- Литовському 55 селян і багатьох побив шомполами.
Найбідніше селянство Сурсько-Литовського стало на захист Радянської влади. В роки громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції багато трудівників села пішло в повстансько-партизанські загони, в регулярні частини Червоної Армії.
Велика робота по налагодженню господарського та культурного життя розгорнулась у Сурсько-Литовському після остаточного відновлення тут у грудні 1919 року Радянської влади. Створений у серпні 1920 року комітет незаможних селян став міцною опорою Радянської влади в селі. Волосна Рада та КНС вживали рішучих заходів, щоб якнайшвидше здійснити перші аграрні закони Радянської влади. Вони реквізували також лишки посівного матеріалу та господарський реманент у курку­лів і розподілили все це серед бідноти і сімей червоноармійців. Трудящі Сурсько-Литовського взяли активну участь в проведенні «Тижня допомоги фронту». Для потреб Червоної Армії вони зібрали велику кількість хліба, картоплі, одягу.
Керуючись рішеннями X з'їзду партії, Катеринославська повітова організа­ція вжила важливих заходів до зміцнення Радянської влади на селі. 24 березня 1921 року вона послала в Сурсько-Литовське та інші села повіту групу політпрацівників, які допомогли очистити Ради і КНС від куркулів та спекулятивних елемен­тів. На початку липня в КРІС було 37 членів, кількість їх збільшувалась за рахунок найбіднішого селянства. При КНС для боротьби з бандитизмом було створено бо­йову дружину, яка в червні 1921 року налічувала 29 чоловік.

Сурсько-Литовське