Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Великоолександрівка

Великоолександрівка (до 1964 року - Олександрівка) - село, центр сільської Ради, якій підпорядковані також населені пункти Воскресенівка, Нововоскресенівка, Мервомайське, Преображенське. Розташована на
правому березі річки Вовчої, 17 км від залізничної станції Роздори Придніпровської залізниці і за 26 км від Васильківки. Через село проходить шосейна дорога Васильківка-Павлоград. На­селення - 2677 чоловік.
В селі Преображенському досліджено поселення часів пізньої бронзи (II-І тисячоліття до н. е.).
На місці сучасної Великоолександрівки на початку XVIII століття був зимів­ник запорізького старшини Олександра Шпака, який за розпорядженням Азовської губернської канцелярії в 1776 році було перетворено на військову слободу Олек­сандрівку. Родючі землі, багата на рибу річка, чумацькі шляхи, що проходили через село, приваблювали сюди нових поселенців. Число жителів Олександрівки швидко зростало. У 1791 році тут проживав 691 чоловік. Вони займалися хліборобством, тваринництвом і рибальством.
У 1857 роді населення слободи було віднесено до розряду державних селян. Вони сплачували великі грошові і натуральні податки, їх становище погіршувало­ся сваволею місцевих органів влади. Реформа 1861 року і укази 1866-1867 рр про поземельний устрій державних селян не поліпшили життя мешканців Олександрівки. Біднота розорювалася і потрапляла в кабалу до поміщиків та куркулів. Все це призводило до загострення класової боротьби. Селяни разом з робітниками дедалі активніше виступали проти самодержавства і поміщиків. Під час революції 1905 - 1907 рр. чутка про барикадні бої в Катеринославі дійшла до Олександрівки.
В селі поширювалися листівки і прокламації Катеринославського комітету РСДРП, які закликали до боротьби проти самодержавства. Селяни збиралися на мі­тинги, де з революційними промовами виступали більшовики - члени Павло­градської соціал-демократичної організації О. Абрамов і Г. Теліщев. Політична свідомість селян Олександрівки швидко зростала. Вони висували вимоги землі і політичних свобод - загального виборчого права і скликання Установчих зборім.
Після поразки першої російської революції самодержавство піддало жорстоким репресіям робітничий клас і селянство. Поряд з цим, намагаючись створити собі опору на селі в особі куркульства, царизм став на шлях аграрної реформи. В Олександрівці сільські глитаї, що виділялись на хутори і відруби, одержали кращі землі. Так, у 1907-1910 рр. тут виникли хутори Вишневий, Дмитренків, Очеретуваїпи, Бровки, Вовківський та інші. Селяни-бідняки змушені були за безцінь продавати свої наділи і йти на заробітки. Частина олександрійських селян переселилась на Саратовщину, де в Озинському повіті виникло село Новоолександрівка.
У 1913 році населення Олександрівки становило 8757 чоловік. Тут було 10 млинів - 8 вітряків і 2 водяні млини, які виробляли продукцію для власних потреб і на ринок. Хліб вивозився в Павлоград, Васильківку та інші навколишні населені пункти В селі були розміщені волосне правління, земська поштова станція.
Медичне обслуговування населення було незадовільне. В селі діяв лише мед­пункт. Від різних хвороб щороку помирало багато людей.
Переваяша більшість населення Олександрівки була неписьменною. Лише в 1894 році тут почала працювати церковнопарафіальна школа, в якій навча­лося 87 дітей 3. У 1911 році відкрилися 2 земські початкові школи, в яких навчалися 125 дітей і працювали 9 учителів. На утримання і ремонт шкіл відпускалися мізерії і суми. Шкільні приміщення були надзвичайно тісні і мало пристосовані до навчан­ня. Переважна більшість учителів не мала необхідної педагогічної освіти. До того ж ці школи не могли охопити всіх дітей. Значна частина їх лишалася поза школою.
В роки імперіалістичної війни ще більше погіршилося становище селян Олек­сандрівки. Багатьох з них відірвали від сімей і погнали на фронт. Невдоволення се­лян буржуазно-поміщицьким ладом зростало.
Звістка про перемогу Лютневої революції і повалення царизму дійшла до Олек­сандрівки на початку березня. Для роз'яснення подій, що сталися, Павлоградський більшовицький комітет послав у село і волость агітаторів Г. П. Новика, І. М. Тимченка, Ф. П. Зигало та інших.
Посланці більшовицької партії проводили сільські сходи, організовували демон­страції. Виступаючи перед олександрівцями, вони викривали контрреволюційним характер Тимчасового уряду, зрадництво угодовської політики меншовиків і есерів. Селяни ухвалювали резолюції, в яких вітали петроградських робітників. Основна маса селян Олександрівки переконувалась у тому, що тільки в союзі з робітничим класом вони зможуть розв'язати земельне питання і підтримали програму більшо­виків, яка відповідала їх інтересам. Трудящі Олександрівки палко вітали перемогу
Великої Жовтневої соціалістичної революції. П. Л. Перепелиця (уродженець села) брав участь у Жовтневому повстанні в Петрограді.
5 січня 1918 року було створено волосний революційний комітет на чолі з представником Павлоградського повітового комітету більшовиків І. М.
Великоолександрівка