Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Пальмирове

Пальмирове- село, центр сільської Ради, якій підпорядковані також села: Веселий Поділ, Дмитрівка, Жовтоолександрівка, Красний Луг, Нововасилівка, Новозалісся, Ровеньки, Садове, Трудолюбівка. Розташоване
за 12 км від районного центру у верхів'ї річки Лозуватки. Населення - 598 чоловік.
Засноване село в кінці XVIII - на початку XIX століття. Перші жителі його - Переселенці з Чернігівщини, яких купив місцевий поміщик Вишневський, - Негоди, Жукоцькі, Пінчуки, Филимоненки та інші. Працюючи майже весь тиждень на пан­щині, вони змушені були платити Вишневському ще й всілякі натуральні та грошові податки. Не маючи грошей для сплати податків, селяни займалися ремеслами - теслярством, бондарством, кравецтвом. У 1859 році в селі було 62 двори з населенням 427 чоловік.
Через два роки після проголошення царського маніфесту про скасування кріпосного права у серпні 1863 року між поміщиком і кріпаками Пальмирового укладе­но уставну грамоту, в якій зазначалась кількість землі, виділеної на викуп для селян, вказувався розмір повинностей і порядок їх виконання. Ціни на надільні землі значно перевищували ринкові. Всього за уставною грамотою селянам було відведено б42 десятини землі.
Після реформи на селі почали зростати окремі куркульські господарства. Дифе­ренціація надільного землеволодіння досягла значних розмірів на початку XX століття. Кілька куркульських господарств мали від 40 до 60 десятин власної землі та те орендували по 50 і більше десятин.
Основну масу населення становили селяни-бідняки. В середньому на бідняцьку сім'ю припадало по 2,5-3 десятини землі, але й ту не було чим обробляти. Були й безземельні. Деякі з селян відходили на довгочасні заробітки в міста або в інші села.
Поряд з землеробством багато господарств, головним чином малоземельних, займалися різними промислами - ткацьким, кравецьким, шевським, теслярським, ковальським. Вони виробляли полотно, сукно, шили одяг, взуття й інше. Найбіль­ше був розвинутий ткацький промисел, ним займалися члени 12 родин. Ремісники збували продукцію на ярмарках Жовтого і Саксагані, деякі задовольняли потреби односельчан.
Селяни були політично безправними, поміщик зберігав тривалий час право опіки над ними. Всі представники влади на селі - урядник, земський начальник, мирокий суддя, податковий інспектор разом з поміщиком і куркульською верхівкою - здійс­нювали нагляд за благонадійністю жителів.
Жили селяни в хатах, збудованих з глини, критих соломою або очеретом, з зем­ляною долівкою, ходили в домотканій одежині. Медичного пункту не було, серед насе­лення спалахували епідемії тифу, холери, віспи, малярії.
Лише в 1906 році було відкрито однокласну церковнопарафіальну школу, яку відвідувало близько 20 дітей. Навчав їх грамоти відставний солдат.
Революційні події 1905-1907 рр. сколихнули селян Пальмирового. Влітку і во­сени 1905 року вони робили потрави посівів, косили сіно на поміщицьких землях, вимагали від поміщика зменшити ціну за оренду землі.
Столипінська аграрна реформа зміцнила сільську буржуазію і прискорила диференціацію селянства. Три куркулі скористались правом виходу з сільської общи­ни і виділились на хутори, закріпивши за собою 220 десятин общинної землі. Біль­шість селянських господарств відмовилась вийти з общин.
Перша світова імперіалістична війна згубно вплинула на господарство села. Трудящі поставляли армії хліб, фураж, коней тощо. В перші дні війни близько 50 чо­ловіків мобілізували до армії. Нестача робочих рук, тягла, скорочення посівних площ призводили до занепаду багатьох господарств бідноти. В селі на 119 дворів з населенням 775 чол. припадало 620 десятин орної землі.
Тільки Велика Жовтнева соціалістична революція дала трудящим селянам жада­ну землю. З радістю і задоволенням зустріли селяни Ленінські декрети про мир і землю, прийняті на II Всеросійському з'їзді Рад. Про них пальмирівці дізналися з газети «Звезда», а також: від колишніх солдат-односельчан, які, роз'яснюючи дек­рети, закликали підтримати Радянську владу.
На початку січня 1918 року в селі було встановлено Радянську владу, на сході обрано сільську Раду, до складу якої увійшли А. К. Байнарович, О. Поліщук, П. Г. Корнієнко та інші, а також земельну комісію, членами якої були представ ники від бідноти і середняків - П. Г. Корнієнко, Т. Д. Скотаренко та ін. Земельна комісія проводила роботу під керівництвом Жовтянського волземвідділу. Вона брала на облік поміщицькі і селянські землі, реманент, худобу та ін. Близько 1300 десятин поміщицької землі підлягало розподілу. У Пальмировому наділ на душу становив до 2 десятин.
Та перші революційні перетворення були припинені в березні 1918 року. Протягом 1918-1919 рр. жителі села вели активну боротьбу проти кайзерівсььих окупантів, військ контрреволюційної Директорії та денікінців. І тільки після розгрому білогвардійських військ у грудні 1919 року в Пальмировому остаточно відновилася Радянська влада. Спо­чатку було
Пальмирове