Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Великомихайлівка

25 молотильних агрегатів та інших сільськогосподарських машин. Серед механізаторів, які вносили свій вагомий вклад у боротьбу за відродження артілей, сумлінною працею відзначились В. Чемерис, П. Василенко, А. Горбенко, жінки К. Клименко, П. Марченко і Т. Хорунжа.

У дальшому зростанні господарств важливу роль відіграло їх об'єднання у дві сільськогосподарські артілі – ім. Орджонікідзе та «Росія». На ланах обох колгоспів працювало 97 тракторів, 32 комбайни, 32 автомашини. Для підготовки трактористів у колгоспі ім. Орджонікідзе організовано курси, які стали філіалом училища меха­нізації в Покровському. На початок семирічки урожайність зернових культур в колгоспах становила 20 цнт з га. За успіхи в розвитку сільськогосподарського ви­робництва в 1966 році нагороджено 6 передовиків. Серед них орденом «Знак Пошани» - голову колгоспу ім. Орджонікідзе М. А. Толкунова.
Тепер прибутки колгоспів зросли у 3 рази проти 1950 року, що дало можливість, широко розгорнути капітальне будівництво. За останні роки колгоспи спорудили 05 громадських будівель, два клуби, школу та інше.
Велику допомогу колгоспникам подають шефи-робітники тресту «Дніпросталь- конструкція». Вони проклали водопровід на території двох бригад колгоспу ім. Орджонікідзе, допомогли спорудити понад двадцять тваринницьких та культурно-побутових приміщень. Тільки за останні 7 років в селі збудовано більше 109 житлових будинків нід шифером і черепицею. У центрі села - приміщення Ве­ли ко миха йлівського відділення «Сільгосптехніка».
Через річку Вовчу збудовано міст, а на березі річки, в Дібрівському лісі - бу­динок відпочинку, який влітку стає районним піонерським табором. Село повністю радіофіковане і електрифіковане.
В Великомихайлівці працює 8 магазинів системи споживчої кооперації. Значно поліпшився продаж одягу, взуття, тканин, а також товарів культурно-побутового вжитку. Мешканці придбали 63 мотоцикли, 70 телевізорів, 260 радіоприймачів.
Медичну допомогу населенню подають чотири лікарі і 8 фельдшерів. Сільська лікарня на 25 ліжок має рентгенапаратуру та інше сучасне обладнання, що дає повну можливість лікувати хворих і подавати невідкладну допомогу на місці. Ме­дичні працівники проводять значну санітарно-профілактичну роботу серед населен­ня, поширюють медичні знання і підвищують санітарну культуру широких мас. В своїй роботі вони спираються на актив колгоспників, що працюють в раді спри­яння при лікарні, а також на комісію охорони здоров'я при сільській Раді.
За роки Радянської влади Великомихайлівка стала селом суцільної письменно­сті. 515 учнів середньої школи навчають 32 вчителі. Багато трудівників села продовжують свою освіту у вечірніх класах. За активну громадсько-корисну і педаго­гічну роботу нагороджено орденами вчителів - І. Ф. та С. Ю. Гавриленків, М. С. Самуху. Заслужену повагу серед населення мають вчителі О. Л. Лапко та Г. А. Андрущенко. В селі працює 45 чоловік з вищою освітою, 25 навчаються у вузах заочно.
Значну культурно-освітню роботу серед населення проводить два сільські і два колгоспні клуби, Палац культури, побудований колгоспом «Росія». Вони мають стаціонарні кіноустановки, літературні та музичні гуртки, в яких бере участь понад 100 чол. молоді села.
В сільській та клубних бібліотеках понад 25 тис. книг. Тут часто проводяться читацькі конференції, диспути на літературні теми та інші заходи. Кожна сім'я в селі передплачує жіурнали і газети. Сільська лекторська група, що налічує 43 чол. представників інтелігенції та передовиків виробництва, систематично організовує чи­тання лекцій, проведення тематичних вечорів.
З кожним днем все більше входять в життя села нові обряди - свята врожаю, урочиста реєстрація шлюбів, проводи до Радянської Армії тощо.
великий вплив на виховання підростаючого покоління має організована в серед­ній ні колі кімната бойової і трудової слави, в якій зосереджено особисті речі, фрон­тові гизети, листи і спогади воїнів 346-ї стрілецької дивізії та її командира генерал- майора Д. І. Станкевського, що визволили село від німецько-фашистських загарб­ників. Тут зібрано також матеріали про уродженця села Героя Радянського Союзу О. П. Штепенка, видатного льотчика, штурмана полярної авіації. Під час перельотів До США в роки Великої Вітчизняної війни він виконував спеціальні доручення
Радянського уряду до президента Рузвельта. Тривалий час у післявоєнний період
0. П. Штепенко знову працював в Арктиці. Нині він на пенсії, живе у Москві. Часто приїздить до свого рідного села, зустрічається з земляками.
У досягнутих успіхах економіки і культури села велика заслуга 6 партійних організацій, що об'єднують 104 комуністи. Члени КПРС очолюють найбільш відпо­відальні ділянки виробництва - працюють бригадирами, завідуючими фермами, ланковими. Велику допомогу партійним організаціям подають 213 комсомольців, серед яких багато працює доярками, трактористами,
Великомихайлівка