Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Апостолове


Значно розширився і реконструювався залізничний вузол. Споруджено паро­возне депо, приміщення для служб дистанції колії, введено центральну сигналіза­цію. У зв'язку з будівництвом каналу Дніпро-Кривий Ріг
створено автоколону, яка налічує 200 автомашин. Дедалі більшого розвитку набирає і місцева промис­ловість. Зросла продуктивність цегельного заводу, який тепер випускає за місяці- стільки цегли, скільки раніше давав протягом року.
Піднесення економіки промислових підприємств, збільшення кількості робітни­ків і службовців, а також зміна зовнішнього вигляду селища зумовили перетворений його ще в жовтні 1956 року на місто районного підпорядкування. Тепер тут широко розгортається житлове будівництво. В 1966-1967 рр. здано в експлуатацію шість
багатоквартирних будинків, дитячий комбінат. Споруджено середню школу, Бу­динок піонерів, бібліотеку, книжковий магазин, універмаг, дошкільний дитячий комплекс, кінотеатр на 600 місць, комбінат побутового обслуговування, медично містечко.
Значні роботи проведено по впорядкуванню та благоустрою міста. Реконструйо­вана водопровідна магістраль та прокладено 7,5 км нових водопровідних труб. За­асфальтовано площу ім. Леніна в центрі та 4 км тротуарів на вулицях.
У 1967 році в місті працювало 45 торговельних підприємств, товарооборот яких, становив 10,7 млн. крб., населення купило 237 телевізорів, 120 холодиль­ників, 60 мотоциклів, 235 пральних машин. Купівельна спроможність за останні 10 років зросла: в сім'ях робітників - на 18 проц., колгоспників - 31,6 процента.
З року в рік зростає культурний рівень трудящих райцентру. Поліпшилось медичне обслуговування населення. В місті діють оснащені сучасним медичним обладнанням 2 лікарні на 140 ліжок, яаноча і дитяча консультації, поліклініка, са п і тарно-епідеміологічна станція, медпункти на підприємствах, на яких працюють ЗО лікарів і 80 чол. середнього медичного персоналу.
З дореволюційному селі Покровському не було жодної людини з вищою осві­тою. а тепер в місті працює 180 спеціалістів з вищою освітою. У 1966/1967 навчаль­ному році в двох середніх, восьмирічній та двох вечірніх середніх школах робітни­чої молоді навчалося близько 2300 учнів. В школах міста працюють 145 вчителів.
Велику культурно-освітню роботу серед населення проводять районний Буди­нок культури і три клуби, в яких демонструються кінофільми, проводяться вечори, 15 гуртків художньої самодіяльності об'єднують близько 400 учасників. В місті 4 ма­сові бібліотеки з загальним книжковим фондом 23 тис. томів. На громадських за­садах працюють університети культури і педагогічних знань. Районне відділення то­вариства «Знання» об'єднує 85 лекторів. Про зростаючі культурні запити трудящих свідчить і передплата на періодичну пресу. Протягом 1958-1968 рр. вона збільшилась удвічі - з 6 до 12 тис. примірників.
У районі з 1931 року виходить газета «Будівник комунізму», видається 6 багатотиражних газет у колгоспах: ім. Кірова, ім. Шевченка, радгоспах: ім. Димитрова, ім. Ілліча, ім. Горького, «Степовому».
У побут жителів все більше входять нові радянські обряди: урочисті реєстрації шлюбів і новонароджених, проводи до Радянської Армії, свята врожаю, пісні і тан­цю, зими тощо.
Значні досягнення в галузі економіки і культури є наслідком копіткої роботи партійних, радянських та громадських організацій. В райцентрі 39 партійних організацій,-які об'єднують 800 комуністів. Приклад тісного зв'язку з масами і виробництвом показує партійна організація дистанції шляху залізничного вузла, яка об'єднує 46 чоловік. Майже всі вони працюють безпосередньо на виробництві. У своїй повсякден­ній виховній роботі вони спираю­ться на широкий актив. 3 638 чол. колективу вузла 37 передових виробничників працюють агітато­рами.
В комуністичному вихованні сільської молоді значну допомогу подають 29 організацій ЛКСМУ, Що об'єднують понад 1 тис. комсомольців міста. 51 профспілкова організація,- членами якої є 5300 'фіЩівників промислових підпри­ємств, установ, радгоспу, медич­них і навчальних закладів, ведуть боротьбу за піднесення продуктив­ності праці, рентабельності вироб­ництва, поліпшення умов життя трудящих, підвищення їхнього ідейно-політичного, культурного й освіт­нього рівня.
В досягненнях трудівників ра­йонного центру велика заслуга і мі­ської Ради, 56 депутатів якої пра­цюють у 8 постійно діючих комісіях. На сесіях виконкому обговорюються і вирішуються важливі питання ро­боти підприємств, шкіл, культурно-освітніх установ, благоустрою міста. У проведенні цих заходів велику допомогу подають вуличні комітети. Значну організаторську і виховну роботу серед населення проводять депутати міської Ради. 
Апостолове