Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Жотневе

Вже давно зникли сліди руйнувань, завданих німецько-фашистськими окупан­тами. Жителі села живуть у добре впорядкованих будинках. У 1957-1958 роках було введено в дію новий водопровід довжиною 8 км. Тепер
село повністю забезпе­чене водою. Частина вулиць має тверде покриття. В 1966 році довжина доріг з твердим покриттям на вулицях села збільшилася ще на 4 кілометри. В цьому році розпочалась газифікація села: одержали газ перші 20 комунальних квартир.
У 1959 році почалося будівництво шосейного шляху, що тепер зв'язує Софіївку з Жовтневим З 1965 року Жовтневе має також регулярне автобусне сполучення з Дніпропетровськом та Кривим Рогом.
Ще з довоєнного часу в селі діє дільнична лікарня на 75 ліжок. Після війни вона була не тільки відбудована, а й розширена. Зараз лікарня має хірургічне, терапевтичне, гінекологічне, пологове і дитяче відділення, які обслуговують населення 4 укрупнених колгоспів Софіївського району. В 1966 році в Жовтневому споруджено пологовий будинок. Крім того, на території дільниці розташовані 10 фельдшерських пунктів та 2 колгоспних пологових будинки. На медичне обслу­говування населення щорічно витрачаються великі кошти: в 1959 році - 108,2 тис. крб., в 1966 році - 121 тис. крб., в 1967 році - 142,3 тис. карбованців.
У лікарні працює 7 лікарів з вищою освітою та 38 медичних працівників з се­редньою спеціальною освітою. Головний лікар І. П. Петренко працює тут з 1946 року. Комуніст, чудовий терапевт, він заслужив глибоку повагу трудящих. Члени партійної організації лікарні не раз обирали його своїм секретарем. Зараз І. П.Петренко - секретар територіальної партійної організації Жовтневого, депутат сільської Ради. Напередодні 50-річного ювілею Жовтня він нагороджений медаллю «За трудову доблесть».
Створені добрі умови для виховання дітей дошкільного віку.
У вихованні молоді села велику роль відіграє середня школа, де навчається близько 600 учнів з Жовтневого та навколишніх сіл. Відкрито також школу-інтер­нат, розраховану більш як на 200 учнів. Багато випускників школи працюють у колгоспі, на промислових підприємствах, продовжують освіту у вузах. За роки Радянської влади 66 вихованців школи здобули вищу, а понад 200 - середню спеціальну освіту.
В обох школах зараз працює 60 вчителів. Багато з них є справжніми майстрам» своєї справи. Такими, зокрема, є вчителі середньої школи В. Г. Котюживський, П. Ю. Кошман та інші. Вони не тільки домагаються відмінних успіхів у навчанні й вихованні учнів, а й проводять велику масово-політичну роботу серед жител їм села. За успіхи, досягнуті в навчально-виховній та політико-масовій роботі, вчи­телька П. Ю. Кошман в 1965 році нагороджена значком «Відмінник народної освіти». Цією нагородою в 1967 році відзначено також учителів Г. Г. Глущенка, В. Г. Котюжинського та Є. Я. Шевченко.
В Будинку культури урочисто відзначаються свята, проводяться літературні диспути, вечори запитань та відповідей, читаються лекції на політичні, економічні та природничо-наукові теми, регулярно демонструються кінофільми. Тут працюють гуртки - хоровий, вокальний, художнього слова, драматичний і танцювальний, які охоплюють понад 100 жителів села. Гуртківці не лише виступають з концер­тами перед населенням Жовтневого, а й беруть участь в обласних оглядах худож­ньої самодіяльності.
Часто виступають перед жителями села артисти з Кривого Рога, Дніпропетров­ська, Одеси і Києва.
Однією з кращих у районі є сільська бібліотека. В книжковому фонді бібліотеки в 1967 році налічувалось 29 390 прим, книг, а читачів було 1200.
В 1965 році жителі Жовтневого передплачували 1030 прим, журналів та 1373 прим, центральних, республіканських, обласних і районних газет, а в 1966 році - 1299 прим, журналів та 1492 прим, газет. В середньому кожен дорослий житель села передплачує по 3 газети і журнали. Колгоспна партійна організація видає багатотиражну газету «Вперед».
В селі працює лекторська група товариства «Знання», яку очолює директор школи комуніст Л. К. Глевенко. В 1967 році в її складі було 35 спеціалістів різних галузей знань, в тому числі 16 комуністів. Діяли секції: сільськогосподарська, педа­гогічна, медична, суспільно-політична та науково-популярна. В 1966 році відкрито народний університет для батьків.
У складі Жовтневої сільської Ради депутатів трудящих - 57 депутатів, серед яких передовики сільського господарства і культури, кращі люди села, здатні ква­ліфіковано розв'язувати поставлені перед Радою державні завдання. Депутати об'єднані в 6 постійних комісій сільськогосподарську, культурно-побутову, соціа­лістичної законності тощо. Комісії спираються на актив, який налічує 150 чоловік. Активну участь у громадській роботі беруть М. А. Толчинська, Я. М. Бесараб, І. Г. Чуприна та інші комуністи.
Життя породжує нові обряди. Один з них - урочисті проводи на пенсію ветера­нів праці. Після закінчення жнив влаштовується свято врожаю.
В сучасному житті села багато зримих рис комунізму. Вони - у високому моральному і освітньому рівні трудівників села, в їх натхненній комуністичній праці, в самовідданій боротьбі за створення матеріально-технічної бази комунізму.

Жотневе