Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Вільногірськ

Онипсенко. Приклади високопродуктивної праці показував машиніст роторного екскаватора О. С. Козир, який У 1462 році виконував щомісячні норми на 110-112 проц. Працюючи на комбінаті з 1958 року, О. С. Козир уміло поєднував трудову діяльність з громадською робо­тою. Він очолював профспілкову організацію, обирався членом президії обласного комітету профспілки робітників металургійної промисловості.

Напередодні XXI з'їзду КПРС за прикладом москвичів у будівельних управ­ліннях тресту розгорнулося змагання за звання бригад і ударників комуністичної праці. В тресті «Дніпрометалургбуд» першими завоювали це звання будівельна бригада та бригада бетонників. У 1960 році тут було 7 бригад комуністичної праці, а в 1964 році - вже 26. У змаганні за комуністичну працю брало участь 1685
робітників. На гірничо-металургійному комбінаті в 1964 році змаганням за комуністичну працю охоплено 2139 чоловік.
Партійні організації тресту -Дніпрометалургбуд» і гірничо-металур­гійного комбінату спрямовували творчу ініціативу робітників та інженерно-технічних працівників на впровадження нової технології і передового досвіду, на підвищення продуктивності праці. В роз'ясненні цих питань важливу роль відіграва­ли агітколективи підприємств. У 1963 році в складі агітколективу тресту «Дніпрометалургбуд» працювало 184 агітатори, з них 129 членів партії. Використовуючи внутрішні ре­зерви, гірники и металурги весь час нарощували темпи виробництва. У 1962 роді колектив гірничо-металургійного комбінату виконав план по випуску валової продукції на 123,3 проц. Рік у рік зростав прибуток підприємства. Якщо в 1962 роді комбінат одержав прибутку на суму 576 тис. карбованців, то у 1963 році - 1369 тис. крб. Трудящі комбінату, керовані партійною організацією, успішно викопали завдання семирічного плану. В 1965 році випуск валової продукції збільшився на 26,7 проц. проти рівня 1964 року.
За успіхи у виконанні завдань семирічного плану по розвитку кольорової металургії 33 працівники комбінату в травні 1966 року нагороджено орденами і меда­лями СРСР. Орденом Леніна нагороджено директора комбінату В. В. Варена, сепа­раторника Г. Т. Онипсенка, орденом Трудового Червоного Прапора - начальника збагачувальної фабрики С. Г. Клапцова, машиніста екскаватора О. С. Козиря, бригадира слюсарів В. О. Ляшенка, сепараторницю збагачувальної фабрики Р. А. Семенчу, майстра В. Г. Стащенка. У серпні 1966 року високих урядових наго­род удостоєно 18 працівників тресту «Дніпрометалургбуд». Серед них - орденом Трудового Червоного Прапора нагороджено каменяра В. І. Іванова, орденом «Знак Пошани» - тесляра В. М. Дем'яненка, начальника будівельного управління № З Г. Ф. Лимаря.
Втілюючи в життя рішення XXIII з'їзду КПРС, трудящі Верхньодніпровського гірничо-металургійного комбінату досягли значних успіхів у виконанні завдань нового п'ятирічного плану. У 1966 році комбінат виконав державний план по ви­пуску валової продукції на 105,1 проц., по продуктивності праці - на 102,4 проц. Здійснювались заходи по дальшому вдосконаленню технології виробництва, механі­зації і автоматизації виробничих процесів. Випуск продукції у 1966 році порівняно з 1962 зріс у 2,8 раза. Комбінат виробляє тепер 6 видів продукції рідкісних металів, яку одержують понад 250 підприємств Радянського Союзу.
З 1 січня 1967 року цей комбінат перейшов на нову систему планування й економічного стимулювання. Протягом року чотири рази підприємству присуджувались перші місця у всесоюзному соціалістичному змаганні. У 1967 році до фонду матеріального заохочення тут відраховано 1 млн. 200 тис. крб. Всім робітникам і службовцям видано премію в розмірі близько 100 проц. місячного заробітку. Головна
увага партійної організації комбінату зосереджена на розв'язанні ко­рінних проблем виробництва - ефективному використанні основних фондів,
півдвищенні продутивності пра­ці, дотриманні режиму економії, поліпшенні якості родукції.
Широко розгорнулося серед будівельників соціалістичне змагання на честь 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції і 50-х роковин встановлення Радянської влади на Україні. Колектив бригади, очолюваний Я. І. Кучеренком, застосовуючи механізоване бетонування фундаментів з допомогою автокрана, домігся значної економії матеріалів і виконав у 1967 році норми виробіт­ку на 142 проц. Бригаді присвоєно звання колективу ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. Бригада теслярів В. М. Дем'яненка, що в 1967 році пра­цювала на будівництві житлових будинків, дитячих комбінатів та шкіл міста, свої щомісячні завдання виконувала на 110 процентів. Комплексна бригада мулярів В. І. Іванова в 1967 році зекономила 40,9 тис. штук цегли і забезпечила збереження збірних залізобетонних виробів на суму 68,3 тис. крб. Виробничі норми бригада виконувала на 133 проц. За успіхи в соціалістичному змаганні бригаді присвоєно ім'я 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Вільногірськ