Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Вільногірськ

Розвивається народна освіта, підвищується культурний рівень населення. У 1959 році тут побудовано Середню школу № 1 у 1962-у - середнью школу № 2 на 960 місць, у 1966 - середню школу № 3 на 960 місць.
Школи мають просторі класи і учбові кабінети, обладнані наочними приладдями. З 1959 року працює школа робітничої молоді. В 19бЗ році державні витрати на шкільне навчання по місту станови­ли 66,4 тис. крб. У 1967 році вони зросли до 316,2 тис. крб. У трьох денних та вечірній середніх школах.
У 1967/1968 навчальному році нав­чалось 2779 учнів, працювало 170 вчителів, у тому числі з вищою ос­вітою 104 чоловіки. Працює тут і музичив школа. У 1967 році в ній
навчалось 110 учнів по класу фор­тепіано, акордеону і баяну. Є також і дитяча художня школа.
В колективі вчителів міста багато справжніх майстрів педагогічної справи. Велику повагу серед населення мають вчителька молодших класів школи № 2 Н. В. Питюренко, яка понад 20 років віддала вихованню молодого покоління, та учителька молодших класів школи № З П. Г. Дудник. В школах обладнано ленінські кімнати, кутки бойової слави. Проводяться походи учнів по місцях бойової слави, конференції, присвячені революційним і трудовим подвигам радянських людей. Міцні зв'язки учнів шкіл з шефськими колективами промислових підприємств.
У 1967 році проведено зустрічі учнів середньої школи № 2 з бригадою комуністич­ної праці тресту «Дніпрометалургбуд», яку очолював В. І. Іванов.
У 1960 році на базі гірничо-металургійного комбінату засновано металургійний технікум, який має 9 лабораторій і 16 учбових кімнат з найновішим обладнан­ням, приладами та наочними посібниками. У 1963 році відбувся перший випуск учнів денного відділення в кількості 101 чоловіка. На 1 січня 1968 року в технікумі навчалось на денному відділенні 770, на вечірньому - 605 чоловік.
До послуг населення Вільногірська широка сітка культурних установ. У 1960 році став до ладу широкоекранний кінотеатр «Мир» із залом для глядачів на 400 місць. Є Палац культури металургів на 800 місць, клуб «Будівельник» на 300 місць, червоні кутки, ленінські кімнати, кабінет преси. При Палаці культури металургів та при клубі «Будівельник» працюють гуртки художньої самодіяльності: драматич­ний. вокальний, танцювальний, духовий, естрадний та інші. Значною подією в культурному шитті Вільногірська був міський фестиваль, присвячений 50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. У 1966 році при активній участі комсомольців і молоді закладено міський Парк культури й відпочинку.
Для підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників, набування нових професій, вивчення передового досвіду тощо при гірничо-металургійному комбінаті і тресті «Дніпрометалургбуд» діють учбово-курсові комбінати. У 1963 році на громадських засадах створено університет технічного прогресу, який -збагачувальний, металургійний, механічний та інші факультети. В місті є 8 бібліотек з книжковим фондом 103 тис. примірників. Кожна сім'я Вільногірська передплачує газети і журнали. Тільки на 1967 рік трудящі передплатили 9114 газет і 14 742 журнали.
Про зростання громадської активності населення молодого міста свідчить невпинне поповлення рядів партійних, комсомольських та профспілкових організацій. На 1 січня 1968 року тут було 9 первинних партійних організацій, в яких на­
лічувалось 1412 комуністів. Парторганізації підприємств і установ виявляють постійне піклування про підвищення ідейно-теоретичного рівня комуністів. У 1967/1968 навчальному році в системі політичної освіти працювали 26 шкіл основ марксизму-ленінізму, 3 початкові політшкоди, 7 семінарів по вивченню політичної економії та актуальних проблем теорії і практики комуністичного будівництва. В шко­лах і семінарах навчалось 1912 чоловік.
Зросли ряди комсомольських організацій підприємств і установ. На 4 січня 1968 року в місті було 8 первинних комсомольських організацій, в яких об'єднува­лось 1937 чоловік. У піднесенні виробництва, розвитку соціалістичного змагання, поліпшенні побутових умов трудящих ваяіливу роль відіграють профспілкові організації. На 1 січня 1968 року Вільногірськ мав 22 профспілкові організації, що на­лічували 8821 чоловіка.
У 1967 році 8 первинних організацій товариства «Знання», в яких налічувалось 268 лекторів з вищою та середньою освітою, організували для населення 2000 лек­цій на політичні, економічні, технічні, медичні та інші теми.
Велику роботу но впорядкуванню міста й культурно-побутовому обслугову­ванню населення проводить міська Рада депутатів трудящих, перші вибори до якої відбулися 14 березня 1965 року. В 1967 році до її складу обрано 50 депутатів, серед них передовиків виробництва - крановщика гірничо-металургійного комбінату С. А. Дігтяра, механіка цього комбінату М. П. Іванова й інших. При виконкомі Ради працюють 8 постійних комісій; бюджетна, культурно-освітня, благоустрою, побуту, охорони здоров'я, торгівлі, соціалістичної законності, мандатна. 3а іні­ціативою міської Ради
Вільногірськ