Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Кринички

Значно зросла технічна база колгоспів. У 1965 році на їх ланах працювало
13 зернозбиральних і 18 кукурудзозбиральних комбайнів, 36 тракторів та 43 вантажних автомобілі. Нова техніка не тільки полегшила працю колгоспників, а й підвищила рентабельність сільськогосподарського виробництва. У 1965 році доход колгоспів становив 815 тис. крб., зокрема в колгоспі ім. Суворова - 332 тис., ім. Калініна - 296 тис., «За мир» - 187 тис. крб. Продуктивність праці колгоспників в 1959 - 1966 роках зросла в 1,4 раза.
Багато криничан брали активну участь у русі за комуністичну працю, за гідну зустріч 50-річчя Великої Жовтневої революції. Ініціатором змагання виступила тракторна бригада колгоспу «Зоря комунізму» на чолі із знатним механізатором Героєм Соціалістичної Праці депутатом Верховної Ради УРСР Т. А. Шевченком. Її почин підтримали колективи працівників райспоживспілки, побуткомбінату, відділу бу­дівництва та експлуатації шляхів - всього понад 300 чоловік.
Натхненна праця робітників та колгоспників Криничок дала змогу значно пере­виконати план ювілейного року п'ятирічки. Хлібороби і тваринники перевиконали
плани і зобов'язання по виробництву зерна, продуктів тваринництва і продажу їх державі. У 1967 році державі продано понад план 17,5 тис. тонн зерна.
В результаті інтенсивного розвитку виробництва сільськогосподарської про­дукції, зміцнення громадського господарства колгоспів поліпшився добробут жите­лів села. Реальна заробітна плата збільшилась за семирічку в 1,7 раза, отже підвищилась і купівельна спроможність населення. За 1959-1966 рр. товарообіг у селищі зріс більш ніж удвоє. За цей час жителі Криничок придбали 16 легкових автомобілів, 214 мотоциклів, 518 телевізорів та багато інших речей.
Піклування місцевих партійних та радянських органів про здоров'я трудящих проявляється в розширенні мережі лікувальних пунктів і забезпеченні їх висококва­ліфікованими кадрами. До послуг жителів Криничок - лікарня й поліклініка, спеціалізована швидка допомога. За 1950-1967 рр. число лікарів з вищою освітою збільшилося з 12 до 24, а медпрацівників з середньою освітою - з 38 до 76 чоловік.
За роки Радянської влади сталися значні зміни в культурному житті Криничок. У селі 3 загальноосвітні школи, де навчаються 1300 учнів. Значна частина робітни­ків колгоспників і службовців здобувають знання без відриву від виробництва У вечірній школі робітничої молоді. У 1966 році в криничансь ких школах працю­вало 49 вчителів з вищою і 24 з середньою освітою. В години дозвілля трудящі зна­йомляться з творчими звітами хорового, танцювального, духового, естрадпого та дра­матичного гуртків Будинку культури. Незмінний успіх у глядачів мають виступи ветеранів самодіяльного мистецтва, мешканців селища П. А. Сагайдак і Г. О. Матвієвського. На сцені Будинку культури виступали колективи Дніпропетровського обласної о російського драматичного театру ім. М. Горького, Свердловоького театру опери та балету, Львівського театру опери та балету й інші професіональні колективи.
Про неухильне культурне зростання криничан свідчить також їх потяг до книги. Книжковий фонд кількох місцевих бібліотек становить 38 377 примірників. Число читачів у них зросло за семирічку з 1966 до 2975 чол. Кількість передплатників центральної і районної преси зростає рік у рік. У Криничках виходить районна га­зета «Нові рубежі».
Багато уваги приділяють партійні і радянські органи та громадські організа­ції благоустрою. У 1966 році збудовано пішохідний міст до нової ніколи. Заасфальтовано 4793 кв. метри тротуару.
В похід за культуру і красу рідного селища включилися всі криничани. В 1967 році в Криничках провели 13,2 км водопроводу, проклали 19,1 км брукованих шляхів та 6 тис. кв. метрів тротуарів, посадили на 26 га дерев. Газифіковано 200
квартир, а 67 квартир райцентру підключено до газорозподільника. Колективи підприємств та організацій на громадських засадах впорядкували вулиці, подвір'я, споруди, посадили дерева.
Сьогоднішній краєвид Криничок - рівні, заасфальтовані вулиці, обабіч яких насаджено стрункі тополі; дво- і триповерхові будинки, підйомні крани новобудов на фоні буйної зелені, велике водоймище.
Широкого розмаху набрало будівництво. За роки семирічки споруджено будинок райпобуткомбінату. раймаг, їдальню, школу на 536 учнів, пошту, реконструйо­вано стадіон.
Відповідно до рішень XXIII з'їзду КПРС та XXIII з'їзду КП України розроблено перспективний план розвитку селища. Він передбачає будівництво хлібного
та молочного заводів, розширення міжколгоспбуду та інших підприємств, оснащення їх новою технікою. У Криничках зведено лікарню на 200 ліжок,
Кринички