Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Саксагань

роки війни різко зменшилась кількість населення. На 1 січня 1945 року тут меш­кало 1852 чол., з них працездатних - всього ЗО проц., переважно жінок.
В авангарді боротьби за відбудову громадського господарства були
комуністи села. У жовтні 1944 року відновлено партійну організацію при МТС, в грудні - при колгоспі ім. Фрунзе і територіальну партійну організацію при сільській Раді. Протягом 1945-1946 рр. відновлені партійні організації колгоспів «Реконструктор» та «Зірка комуни». Колгоспники Саксагані працювали з великим піднесенням. Так, в артілі «Зірка комуни» в посівних роботах 1944 року брали участь всі, хто міг трудитись. Незважаючи на нестачу тягла та реманенту, колгоспники засіяли 420 га. В цьому ж році артіль відправила у державні засіки 3 тис. цнт різної сільськогоспо­дарської продукції, 1,7 тис. цнт хліба, здала ЗО тис. крб. грішми. А вже наступного року були відновлені довоєнні посівні площі. Успішно відбудовувались господарства артілей ім. Фрунзе та «Реконструктор».
Натхненна самовіддана праця і допомога держави дали змогу колгоспам Саксагані за короткий час досягти довоєнного рівня виробництва. Важливе значення для дальшого розвитку сільськогосподарського виробництва мало об'єднання в 1950 році артілей «Зірка комуни», ім. Фрунзе, «Реконструктор» в колгосп ім. Фрунзе. Земельні угіддя його становлять понад 5 тис. га, з яких близько 72 проц. - орні землі. Спеціалізується колгосп на вирощуванні зернових, добре роз­винуте м'ясо-молочне тваринництво, свинарство, вівчарство.
В укрупненому господарстві повніше використовувалась техніка, кадри, створилися більш сприятливі умови для піднесення урожайності зернових і інших куль­тур, підвищення продуктивності тваринництва.
Після вересневого 1953 р. Пленуму ЦК КПРС колгосп і МТС були зміцнені спеціалістами і керівними кадрами. Велику шефську допомогу артілі надавали про­мислові підприємства Кривого Рога, особливо робітники Криворізького металур­гійного заводу ім. Леніна.
Матеріально-технічна база колгоспу ще більше зросла за роки семирічки. На його ланах працює 36 тракторів, 19 комбайнів, 15 вантажних автомашин та багато іншої техніки. В артілі повністю механізовано основні види робіт по вирощуванню зернових культур, широко застосовується механізація в тваринництві. У 1966 році при середній врожайності по 22,5 цнт з га трудівники колгоспу зібрали близько 39 тис. цнт зерна.
Зросло громадське тваринництво. В артілі утримується близько 2 тис. голів великої рогатої худоби в т. ч. 1000 корів, 1,3 тис. свиней, понад 3 тис. голів птиці,
близько тисячі овець та інших тварин. У 1965 році в колгоспі на кожні 100 га сільськогосподарських угідь вироблено по 44,8 цнт м'яса, 307 цнт молока, 61 кг шерсті і на 100 га посівів зернових - близько 16 тис. штук яєць. Від реалізації своєї продукції колгосп одержав 837 тис. крб. прибутку. Економіка кол­госпу невпинно зростає. За після­воєнні роки основні виробничі фонди господарства збільшились у кілька разів і становлять близько 1,3 млн.
карбованців. Тільки в 1963 році на капітальне будівництво, на іригацію та меліорацію було витрачено близь­ко 60 тис. крб.
Завдяки успішному розвитку еко­номіки артілі рік у рік збільшуєть­ся оплата праці колгоспників. Гро­шова оплата людино-дня в 1965 році становила 3 крб. 29 коп., зокрема, середній заробіток тваринників - 85 -90 крб. на місяць, а влітку - 120-130 крб. Оплата праці свинарок ироеда до 160 крб. Високі заробітки також у рільників.
Велику організаторську і масово-політичну роботу, спрямовану на розвиток колгоспного виробництва, піднесення добробуту і культурного
рівня трудящих, проводять партійна і комсомольська організації. Більшість кому­ністів і комсомольців зайняті безпосередньо у сфері матеріального виробництва - рільництві і тваринництві. Комуністи А. Ф. Гречух і К. О. Головко удостоєні ордена Трудового Червоного Прапора, а О. Б. Буряк - ордена «Знак Пошани». Досвідченим організатором колгоспного виробництва є голова колгоспу член КПРС В. Ф. Сергієнко, агроном за освітою.
У приміщеннях колишньої Саксаганської МТС тепер працює відділення «Сільгосптехніки», яке обслуговує 6 колгоспів, в тому числі саксаганський ім. Фрунзе. Відділення оснащене сучасною технікою, необхідною для капітального ремонту сільськогосподарських машин. На його території розташований цех по виробленню антибіотиків. Він щороку випускає понад 100 кг кормового біоміцину.
У Саксагані функціонує лікарня на 100 ліжок, в якій є 7 відділень. Якщо до революції в селі було всього два лікарі і кілька медсестер, то нині в саксаганській лікарні працює 16 лікарів і близько 40 медичних сестер. Є також 2 медпункти, аптека.
Тут розташовано 3 лікувально-виховні заклади обласного значення: санаторно-лісова школа на 100 місць для оздоровлення і навчання дітей з туберкульозною інтоксикацією, обласний кістково-туберкульозний санаторій, допоміжна школа-інтернат на 130 дітей. Відповідне лікування,
Саксагань