Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Орджонікідзе

кожній сім'ї в радіоприймач. На 1968 рік жителі міста передплатили 22 тис. прим, газет та 32 тис. прим, журналів.
Добре налагоджено і медичне обслуговування населення. В місті працює
лікар­ня з терапевтичним, хірургічним, інфекційним, дитячим відділеннями. Поліклініка обладнана найновішим устаткуванням. Крім цього, на шахтах і кар'єрах у робіт­ничих селищах є 24 медичних пункти. Тут працюють 74 лікарі і 668 чол. середнього і молодшого медперсоналу.
Рік у рік зростає в місті мережа дитячих установ. У 16 яслах та садках виховуються 2700 дітей. В 1967 році завершено будівництво дитячого комбінату на 300 місць.
Близько 12,5 тис. трудящих займається спортом. У 1967 році 1329 членів спор­тивних колективів одержали значки ГПО 1-го ступеня, 500 - БГПО, 436 - «Ту­рист СРСР». Спортивно-масову роботу проводять 317 громадських інструкторів-тренерів. На честь 50-річчя Великого Жовтня в місті проведено спартакіаду «За труд і довголіття», в якій взяло участь 2700 чоловік. В 1967 році в місті створено дитячу спортивну школу.
В 1967/68 навчальному році в 4 середніх, 6 восьмирічних, 3 початкових школах: та 2 вечірніх середніх школах робітничої молоді навчалося 8 тис. учнів, працювало близько 400 вчителів. Багато жителів міста навчається у філіалі гірничого технікуму, технічному училищі, школі-інтернаті, музичній школі. За довгорічну сумлінну ро­боту на ниві народної освіти відзначено орденами і медалями СРСР вчителів М. М. Головатого, О. І. Бредихіну, а вчительці П. І. Дяченко присвоєно почесне звання заслуженого вчителя школи УРСР.
Велику культурно-освітню роботу серед трудящих проводять Палац культури, 8 клубів, широкоекранний кінотеатр на 600 місць, 10 бібліотек з книжковим фон­дом в 140 тис. томів. При клубах створено колективи художньої самодіяльності. Особливу популярність завоював самодіяльний колектив Палацу культури гірників, який не один раз брав участь в обласних оглядах і фестивалях.
В місті працює центральний лекторій, який у 1967 році відвідав кожен десятий житель, постійно діють народні університети здоров'я, педагогічний та правових знань. Міське відділення товариства «Знання» об'єднує 400 лекторів. Тільки
в 1967 році трудящі прослухали 3358 лекцій на суспільно-політичні, природничо-наукові, технічні, медичні, мистецькі та інші теми.
Великий інтерес викликає у жителів міста відкритий у 1967 році історико-краєзнавчий музей. Експозиції його відображають історію виникнення і розвитку гірницького міста.
Бойовим органом партійного і комсомольського комітетів, рудкому, профспілки і правління Богданівського рудника тресту «Орджонікідземарганець» є газета «За марганець», яка видається з 1955 року.
Про активну участь трудящих міста у громадсько-політичному житті свідчить невпинно зростання рядів партійної та громадських організацій. 2029 членів Комуні­стичної партії об'єднані в 36 первинних парторганізацій. 15 січня 1965 року відбу­лася 1 міська партійна конференція, на якій обрано міський комітет КП України. Партійні комітети створені на Чкаловському гірничозбагачувальному комбінаті, в Богданівському, Олександрівському рудоуправліннях та ін. підприємствах.
Велику роботу проводить міська партійна організація по марксистсько-ленінській освіті комуністів і всіх трудящих. У системі політичної освіти в 1967/68 нав­чальному році працювало 48 шкіл основ марксизму-ленінізму, 6 початкових полі­тичних шкіл, 17 теоретичних семінарів. Всіма формами політичної освіти було охоп­лено 2030 чоловік.
У місті 37 профспілкових організацій, які об'єднують 20 500 членів профспілки.
На підприємствах, будовах, учбових закладах міста діє 38 первинних комсомольських організацій, які налічують в своїх рядах 3573 члени ВЛКСМ. За високі виробничі показники в ювілейному році та активну участь у громадському житті комсомольські бригади 6. Співакіна, А. Шерстюка, О. Васильчука нагороджено Почесними грамотами ЦК ВЛКСМ, а бригаду В. Морозова - Грамотою ЦК ЛКСМУ. 940 комсомольців і молодих гірників навчаються в школах робітничої молоді, вузах і технікумах. Щороку комсомольці проводять естафети на честь Героїв Радян­ського Союзу І. Т. Малки та І. Г. Шатохіна.
До складу міської Ради трудящі міста обрали 122 депутатів, серед них комуністи, комсомольці, передовики виробництва. Створені і працюють 11 постійно діючих ко­місій, в роботі яких беруть участь 112 депутатів. На сесіях міської Ради регулярно обговорюються питання господарського і культурно-побутового будівництва, вико­нання наказів виборців тощо. Активно працюють депутати міської Ради – бригадири-вибійники М. М. Товмас, І. О. Мартовщук, вибійник А. П. Чесноков, робітниця А. В. Балихіна і багато інших. Одним з найактивніших депутатів міської Ради є заступник керуючого
Орджонікідзе