Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Дніпропетровська область

Велику роль відіграло козацтво у визвольній війні українського народу проти панської Польщі. Наприкінці грудня 1647 року на острів Томаківку прибув Богдан Хмельницький, а в січні 1648 року в Микитинській Січі (тепер тут розташований Нікополь) він був обраний гетьманом війська Запорізького. Після визвольної війни 1648-1654 рр. військово-адміністративним центром Запоріжжя, як і раніше, була Запорізька Січ, що
іменувалася Базавлуцькою, або Чортомлицькою (за місцем пе­ребування її біля гирла річки Чортомлика). Козацтво лишалось активною, організо­ваною силою в боротьбі за соціальну і національну свободу українського народу.
Під час Північної війни, коли шведські загарбники вдерлися на Україну, при­бічникові Мазепи, кошовому отаману Гордієнку вдалося обманом штовхнути на шлях зради незначну частину запорожців. Скориставшись з цього, царський уряд в травні 1709 року ліквідував Січ. Лише після тривалих клопотань у 1734 році запорожцям було дозволено заснувати на річці Підпільній (поблизу теперішнього села Покровського Нікопольського району) Нову Січ. Територія її поділялася на паланки (округи). Адміністративне й військове управління паланкою зосереджувалось в руках паланкової старшини. Там, де були Кодацька та Самарська паланки, в основному розташована сучасна Дніпропетровщина.
За часів існування Нової Січі класова боротьба між старшиною і рядовим ко­зацтвом набрала ще більшої гостроти. Військова старшина - кошовий отаман, суддя, писар, осавули, курінні отамани - та паланкова, до якої належали полков­ники, полкові осавули, писарі, підписарі, отамани слобід, прибрала до своїх рук великі ділянки землі, луки, худобу.
Основною формою ведення господарства на Запоріжжі в цей період були зимів­ники. На початку 2-ї половини XVIII століття їх налічувалося тут до 4 тисяч. Нале­жало зимівничанське господарство в основному козацькій верхівці. Бідне козацтво (сірома), яке не мало ніякої власності, наймалось на роботу в зимівники, на рибні та інші промисли до заможних слобідських козаків. Частина їх служила в січовій залозі: вартувала, заготовляла дрова та сіно, ремонтувала січову фортецю, пасла та­буни коней, що належали війську.
Одним із найжорстокіших засобів експлуатації козацької бідноти була робота «без найму», що означало служити у хазяїна за притулок, харчі і одяг. Нерідко бага­тії під час мобілізації на військо­ву службу замість себе посилали наймитів.
Дрібні власники, частково і заможні (передусім сімейні), осі­дали в слободах, які виникали головним чином у північній ча­стині Запоріжжя. Згодом у сло­бодах почали оселятися селяни з родинами - втікачі з різних міс­цевостей України. Вони утворили прошарок посполитих, які зобо­в'язані були сплачувати певний грошовий податок у військовий скарб і відбувати різні повинно­сті на користь Запорізького вій­ська.
У вересні 1761 року відбувся виступ проти козацької верхівки в найбільш населених пунктах Кодацької. Повстанці заарештували писаря Лук'яна Порожнього, віді­брати у нього клейноди - пернач, шаблю і каламар, усунули з посад старшинських «угод­нії кін», розгромили каральну команду.
Славітньою сторінкою в історії Січі була участь козацької сіроми під проводом Максима Залізняка в антифеодальному русі 1768 року- Коліївщині. У грудні того ж року вибухло повстання козацької голоти в Запорізькій Січі, під час якого кошовий отаман ледве встиг утекти від народного гніву, переодягнувшись в чернецький одяг. Повстання це було приду­шено царськими військами.
Заголи запорожців брали активну участь у селянській війні 1773-1775 рр. під проводом О. Пугачова. Па Запоріжжя прибули посланці Пугачова, що видавали себе за його полковників. І велике заворушення сталося в цей час у паланковому містечку Старій Самарі. Кате­ринославський епіскоп Феодосій писав, що коли тут з'явився полковник Василь Злой, Самара була оточена урядовими військами «нікому не дозволялося ні входити в місто, ні виходити; в місті почалися допити та розшуки, від яких народ ще довго не міг заспокоїтися і отямитися».
Оскільки Запорізька Січ була вогнищем антифеодального руху, царський уряд будь-що прагнув ліквідувати її. Після російсько-турецької війни 1768,-1774 рр., до Росії відійшли землі між гирлами Дніпра і Південного Бугу, через що Січ втратила значення військового форпосту.
У липні 1775 році царські війська несподівано оточили Січ, захопили й зруй­нували її. Згідно з указом Катерини II про ліквідацію Січі її землі ввійшли до складу Азовської і Новоросійської губерній, об'єднаних у 1783 році в Катеринославське намісництво. Царський уряд роздавав запорізькі землі своїм вельможам, чиновни­кам, офіцерам, російським і українським поміщикам та всіляко заохочував людей переселятися сюди. В результаті політики земельних роздач та різно­манітних пільг, які надавалися переселенцям, населення цього краю швидко зроста­ло. З дозволу уряду тут оселилося чимало державних селян.
Дніпропетровська область