Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Дніпропетровська область

Значний слід у розвитку ук­раїнської науки і культури цього періоду залишив Д. І. Яворницький. Він збагатив своїми працями історію, археологію, етнографію, мовознавство і літературу. Йому належать особливо цінні дослід­ження з історії Запорізької Січі, якій вчений присвятив більшість своїх наукових праць. Дуже багато зробив Д. І. Яворницький для роз­витку Катеринославського історико-археологічного музею, де була створена
унікальна колек­ція матеріальних пам'яток Запо­ріжжя.
В 1901 році передові вчені створили Катеринославське наукове товариство, яке ставило собі за мету «стежити за успіхами науки і сприяти поширенню в народі знань». При товаристві працювала художня комісія, навколо якої групувалися місцеві художники. В умовах занепаду буржуазного мистецтва і поширення фор­малістичних течій передова громадськість Катеринославщини підтримувала про­гресивні ідеї свого часу. Насамперед це стосується творчості місцевих літе­раторів та художників: В. О. Кандаурова, М. Л. Кузьменка, Г. І. Богрова, М. Ф. Комарова.
Наприкінці XIX та на початку XX століття в губернії працювали талановиті митці образотворчого мистецтва, які послідовно обстоювали прогресивні погляди: в Катеринославі - О. Лукашевич, П. Окулов, В. Коренєв; у Павлограді - М. Сапожников, Б. Смириов; у Нікополі - М. Таран, Д. Поденко. Вони організували кілька виставок творів місцевих художників та видатних діячів російського реалі­стичного мистецтва - А. Архипова, К. Богаєвського, В. Васнецова, І. Грабаря, М. Касаткіна, В. Сєрова, К. Юона та ін. З Катеринославщиною пов'язана діяльність визначних архітекторів - О. М. Бекетова, О. Л. Красносельського, Л. В. Руднева, П. П. Фетисова та ін.
До 1917 року в губернії не було постійних театральних колективів. Однак сюди приїздили театральні трупи та прославлені митці сцени - В. Ф. Коміссаржевська, О. І. Южин, М. К. Заньковецька, М. Л. Кропивницький, М. К. Садовський, співаки Ф. І. Шаляпін, Л. В. Собінов, композитор і піаніст А. С. Аренський та інші. Свою артистичну діяльність починали тут і видатні українські радянські актори Г. В. Маринич, Д. О. Дударев, К. П. Кошевський, які народилися на Катеринославщині.
Все більше збагачувалась революційними ідеями народна творчість. Багато ли­стівок з текстами революційних пісень було видано Катеринославським комітетом РСДРП. Робітнича пісня «Прочь с дороги, мир отживший» була вміщена катери­нославськими більшовиками в «Летучем листке» у вересні 1902. року. Її не раз спі­вали на демонстраціях робітники Катеринославщини. Більшовицькі ідеї несла в маси і робітнича поезія. Дальшого розвитку набуло народне образотворче ми­стецтво. Настінним розписом особливо славилися села Петриківка, Царичанка, Миінурин Ріг. На території майже всієї Катеринославщини було поширене вишивання. В Магдалинівській волості розвивалося килимарство; майстерним різьбленням
славилися села Волоське, Мишурин Ріг. В селах були поширені також художня обробка металу, ювелірне карбування (Богуслав, Вербки, Вас плівка, В'язівка та ін.), гон­чарство (Таромське, Рудька, Васильківка, Любимівка, Чаплі) тощо.
Досягнення в розвитку куль­тури, діяльність прогресивної інте­лігенції, яка дедалі активніше икл ючалася в політичне життя, зна­чною мірою сприяли становленню революційної свідомості трудящих.
Величезну роль у робітничому русі в губернії відіграла більшо­вицька газета «Правда». За 1912-1914 рр. в ній було надруковано більше 250 ко­респонденцій з губернії. В 1914 році на Катеринославщині налічувалося 795 передплатників «Правдьі» (за їх кількістю губернія займала перше місце на Україні).
ІЗ роки нового революційного піднесення в губернії сталися значні виступи ро­бітничого класу. Вже у 1910 році страйкували робітники Дніпровського заводу в Кам'янському, механічного й ливарного заводів у Павлограді, гірники рудника «Кариаватка». В 1912 році у страйках брали участь 1,2 тис. робітників заводу Гантке та інших підприємств Катеринослава. Посилені репресії та арешти зірвали загальний політичний страйк, який готували більшовики міста у відповідь на Ленський розстріл. Активну участь брали трудящі губернії у виборах робітни­чого депутата до IV Державної думи.
Перша світова імперіалістична війна, відірвавши від продуктивної праці, тисячі людей, вкрай розорила господарство губернії. Катастрофічно падала продуктив­ність металургійних заводів. Так, у Катеринославі і Кам'янському на кінець 1916 року більшість підприємств працювала на 50 проц. своєї потужності. На місце кваліфікованих робітників, мобілізованих до армії, на підприємства прийшли жінки, підлітки, військовополонені. На кінець 1916 року вони становили на Дніпровському заводі 49, проц., а на Брянському - 48 проц. загальної кількості ро­бітників. Робітники змушені були працювати по 13-16 годин на добу без вихідних днів, їх реальна зарплата знизилась у 3-4 рази. За рахунок трудящих збага­чувалася буржуазія. Так, власники Дніпровського заводу за два роки війни
Дніпропетровська область