Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Дніпропетровська область

одержали більш як 20 млн. карбованців чистих прибутків при основному капіталі 15 мільйонів.
Розруха поширилась і на сільське господарство. З 1916 року уряд почав вдава­тися до реквізицій хліба у селян, що не могло не приводити до посилення антивоєн­них настроїв.

В липні 1914 року на Катеринославщині під керівництвом більшовиків відбу­лися перші антивоєнні виступи робітників. Успішно була проведена кампанія бой­коту військово-промислових комітетів. Розгортався страйковий рух. У 1915 році в страйках брало участь близько 30 тис., а наступного року до 100 тис. робітників губернії.
Дедалі активніше в революційну боротьбу почало включатись селянство.

З перших днів війни в умовах найжорстокішого терору більшовицькі органі­зації губернії на основі ленінських настанов з питань війни, миру і революції роз­горнули широку революційну діяльність серед трудящих. Г. І. Петровський привіз до Катеринослава ленінські тези про війну, з якими невдовзі були ознайомлені більшовики всієї Катеринославщини. Резолюції про війну, прийняті ними, цілком збігалися з ленінськими тезами. Протягом 1915-1916 рр. катеринославські більшо­вики випустили більше 10 листівок та один номер газети «Юшная правда», в яких закликали трудящих до революції. Вони викривали загарбницький характер війни, ганьбили за зрадництво меншовиків. Наприкінці 1916 року в Катеринославі налі­чувалося понад 400 більшовиків, у Кривому Розі - 50, в Кам'янському - 35. З ініціативи більшовиків Брянського заводу в листопаді 1916 року поблизу Катери­нослава було проведено нелегальну конференцію більшовиків Кривого Рога, Кам'янського і Катеринослава, яка відіграла значну роль в об'єднанні більшови­ків губернії в єдину організацію.
2 березня 1917 року, як тільки стало відомо про повалення самодержавства, повсюди на Катеринославщині пройшли мітинги, збори, демонстрації. В ході рево­люційних виступів робітники, широкі трудящі маси, як і під час революції 1905 ро­ку, створили Ради робітничих, солдатських, а потім і селянських депутатів. Уже 4 бе­резня відбулося перше пленарне засідання Катеринославської Ради робітничих де­путатів. Однак у Радах Катеринослава, як і в губернії, більшість становили пред­ставники угодовських партій, які визнали місцеві буржуазні органи влади-т. зв. громадські комітети, міські думи та інші.
5 березня 1917 року відбулася перша легальна конференція більшовиків міста, яка фактично була і губернською конференцією. Вона прийняла важливі резолю­ції - про роботу в Радах, організацію профспілок, робітничих дружин тощо. В до­кументах конференції підкреслювалося, що революція ще не закінчилася і що ме­тою більшовиків та робітників має бути соціальна революція3.
В місті і губернії кипіла велика революційна робота. Створювалися профспіл­ки, фаб ричпо-зав о де ькі комітети, загони Червоної гвардії. Робітники, керовані більшовиками, боролися за зміцнення союзу з селянством.
9-11 липня в Катеринославі відбулася конференція Рад робітничих і солдат­ських депутатів, у якій взяли участь представники Новомосковська, Верхньодні­провська, Нікополя, Синельникового, Кам'янського, Павлограда та інших міст. Конференція прийняла рішення про організацію при Радах бюро сільськогосподар­ських робітників та створення Ради селянських депутатів.
Велику роботу проводили більшовики, щоб викрити антиреволюційну суть дрібнобуржуазних і націоналістичних партій та ізолювати їх від робітничих і се­лянських мас. На І з'їзді селянської спілки, який відбувся в Катеринославі 28 - 31 травня, всупереч прагненням есерів та українських буржуазних націоналістів, було схвалено резолюцію, в якій говорилося, що «вимоги трудового народу в пов­ній мірі можуть бути здійснені тільки тоді, коли робітники і селяни підуть пліч-о-пліч».
Про посилення впливу більшовиків на трудящих губернії яскраво свідчить зростання їхніх рядів. За період від лютого до жовтня лави більшовиків Катерино­слава збільшились з 350 членів партії до 4000. Великим впливом користувалися більшовики серед залізничників, якими керували Г. М. Баглій, М. П. Булат, П. О. Воронцов, С. П. Власенко, В. Ю. Клочко, М. П. Левченко та інші. Зміцніли партійні організації і в повітах. Всього на кінець жовтня губерн­ська організація (з Донбасом) ма­ла в своєму складі 22 тис. членів. Великою подією в житті трудящих була губернська партійна конфе­ренція, яка відбулася 1 жовтня 1917 року. На ній було розгля­нуто питання про II Всеросійський з'їзд Рад, за скликання якого в цей час розгорнули боротьбу біль­шовики.
З надзвичайним піднесенням зустріли широкі маси трудящих губернії звістку про перемогу Ве­ликої Жовтневої соціалістичної революції. Газета«3везда» 27 жовт­ня писала, що вісті з Петрограда викликали всюди мітинги, збори. 27 жовтня в
Дніпропетровська область