Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Дніпропетровська область

Поміщики перевозили сюди також багато своїх кріпаків з інших губерній. Селилися на цих землях і селяни-втікачі, а також іноземні колоністи-німці, болгари. В результаті, якщо в 1782 році па території в 14 млн. десятин, яка згодом стала Катеринославським намісництвом, налічувалося 529 тис. душ обох статей, то в 1784 році їх було 700 тис,., в 1787 році - 725 тис., а в 1793 році - 819 тисяч.

На відміну від внутрішніх губерній країни, кріпаки становили тут незначний процент: в 1784 році їх було в Катеринославському намісництві близько 6 тис.душ чоловічої статі. Це число майже не збільшилось і на 90-і роки. Незрівнянно чисельнішою була категорія феодально залежних, але не покріпачених українських селян, які оселилися на землях поміщиків на основі договорів і зберігали за собою до 1796 року право переходу на інші землі. В 1784 році в Катеринославському наміс­ництві було 144 тис. таких селян, що становило 41 проц. сільського населення (вра­ховуючи лише чоловіків). 57 проц. сільського населення (близько 200 тис. душ чоло­вічої статі) проживало на казенних землях. Це були державні селяни (військові посе­ляни, козаки, відставні солдати); іноземні колоністи та інші.
Найчисельнішою групою серед державних селян були військові поселяни, які платили поземельний податок та поставляли необхідну кількість солдат у кінноту. Через 15 років, повернувшись з військової служби, вони одержували від казни землю.
У 1796 році, після ліквідації Катеринославського намісництва, більша частина його території ввійшла до складу новоствореної Новоросійської губернії, яку в жовтні 1802 року було поділено на три губернії: Катеринославську, Херсонську (Таврійську) та Миколаївську. Катеринославська губернія займала всю південно-східну частину України і включала частину території нинішньої Ростовської області. Тільки в 1887 році Таганрозьке градоначальство і Ростовський повіт були відне­сені до Області війська Донського. Більша частина території ж нинішніх Луган­ської, Донецької та частково Запорізької областей аж до 1920 року входила до складу Катеринославської губернії.
В другій половині XVIII та на початку XIX століття на території Катеринославщини почали зароджуватися капіталістичні відносини. Тут широко викорис­товувалась вільнонаймана праця в сільськогосподарському виробництві. В містах (Катеринославі, Верхньодніпровську, Павлограді) і поміщицьких маєтках діяли суконні мануфактури, винокурні, салотопні, чинбарні, свічкові, цегельні та інші фабрики й заводи, частина яких належала купцям, міщанам, багатим селянам. На підприємствах зростала питома вага вільнонайманої праці. Найбільш значними були казенні суконно-шовкові фабрики в Катеринославі, по виробництву сукон в маєт­ках князя О. О. Прозоровського (село Чаплі Новомосковськом повіту) і поміщиці О. К. Брискорн (село Вищетарасівка Катеринославського повіту). В першій половині XIX століття в губернії засновуються такі значні підприємства як чавуноливарний завод купця Заславського у Катеринославі (1835 рік), суконна фабрика К. В. Неймана тощо. У 1825 році на Катеринославщині було всього 38 підприємств, у 1832 році - 54, в 1854 році - 120 і в 1860 році - 2884. Швид­кими темпами розвивалась торгівля. В 1857 році на 62-х найбільших ярмарках губер­нії продано товарів на 3 336 349 карбованців. Торгували в основному продуктами землеробства, тваринництва, зокрема вівчарства. Великого поширення набрав чу­мацький промисел.
Втягнення поміщицьких господарств у товарно-грошові відносини супроводи­лось посиленням феодально-кріпосницької експлуатації. Тяжке становище селян погіршувалося і постійними неврожаями. «Кілька неврожайних років підряд за­кінчились 1848 роком - жарким, без краплі дощу, літом,- писав один із сучасни­ків, що відвідав кілька сіл Катеринославської губернії,- наслідком чого були загальний голод, холера і скорбут, які вихопили десятки тисяч жертв. Знаючи становище казенних і поміщицьких белий того часу, слід дивуватися, як могла зали­шитись між ними хоч одна душа, як не загинули всі від голоду і подвійної зарази».
Селяни різними способами боролись проти своїх гнобителів. Вони вбивали не­нависних поміщиків, спалювали їх маєтки, відмовлялися від панщини, організо­вували втечі. Так, у вересні 1811 року близько 300 озброєних селян поміщиці Брискорн втекли з Катеринославського повіту до Молдавії, а в серпні 1815 року кріпаки поміщика Озерова (село Воскресенське Павлоградського повіту) відмовилися вико­нувати панщину. Навесні 1817 року відбулося заворушенім селян у селі Гуляйполі Верхньодніпровського повіту, а через три роки селянське повстання охопило всю південно-східну частину Катеринославської губернії.
У 1844 році стався виступ жителів села Нікольського Павлоградського повіту. Чотири місяці боролись кріпаки за право бути вільними. Вигнавши поміщицького управителя, вони схвалили «приговор» і обрали 12 чоловік для управління помі­щицьким маєтком.

Дніпропетровська область