Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Кривий Ріг

В лютому з Харкова прибула урядова комісія для організації відбудови рудни­ків Криворізького та Нікопольського басейнів. Уже в березні на трьох рудниках Кривбасу відновили видобування руди.

Велику організаторську та політичну роботу серед трудящих міста і повіту роз­горнув повітовий комітет КПбУ. Під його керівництвом у зв'язку з нападом контрреволюційних банд Григор'ева 13 травня було сформовано штаб оборони міста, в який увійшли К. Підзоров, П. Я. Мануйлов, О. П. Балака та інші більшовики. Штаб негайно організував 1-й Криворізький комуністичний полк із місцевих більшовиків, передових робітників та молоді, яким командували П. Я. Мануйлов та К. В. Мохур. Полк увійшов до групи радянських військ під ко­мандуванням О. Я. Пархоменка і в її складі брав участь у розгромі григор'євців.
Після розгрому григор'євців у місті відновилась робота радянських установ, повітового комітету партії, активізувалась діяльність профепілок. З ініціативи пере­дової молоді, підтриманої повітовим комітетом партії, 15 червня 1919 року оформле­ний комсомольський осередок. Першими комсомольцями міста були О. Дольников, І. Ульянов, Ю. Бездольний, А. Голобродський та інші. Незабаром виникло кілька комсомольських осередків на рудниках басейну.
Влітку 1919 року в зв'язку з наступом Денікіна більшість комуністів і комсо­мольців пішла на фронт у складі 1-го Криворізького комуністичного полку, який протистоявде денікінцям у Придніпров'ї. За короткий час в армію направили  14 тис. робітників і селян.
Однак 9 серпня 1919 року час­тини радянських військ залишили Криворіжжя. Організатором бо­ротьби з білогвардійцями, що захопили місто, став підпільний комітет більшовиків, очолюваний А. Воробьовим. Комуністи-підпільники
за допомогою комсомольців і молоді
проводили агітаційну роботу серед населення, створювали партизан­ські загони, керували їх бойовими діями.
Посени 1919 року партизанський рух на Криворіжжі та в його околицях поси­лився. Місто кілька разів переходило з рук в руки. Після перемоги збройного повстання 22 жовтня повстанці на деякий час закріпилися в місті. Пізніше на допомогу їм з Херсонського повіту прибув партизанський загін «Висунської республіки». 20 грдпя 1919 року денікінці схопили бійців 6-ї та 9-ї рот Висунської червоно- повстанської армії і розстріляли їх в селищі Довгинцевому. Нині на могилі загиб­лих у Піонерському парку станції Кривий Ріг-Сортувальна споруджено пам'ятник.
Остаточно Радянська влада на Криворіжжі перемогла 17 січня 1920 року - з вступом на територію басейну частин 45-ї стрілецької дивізії під командуванням Й. Е. Якіра. Дивізія поповнилася робітниками та селянами Криворіжжя. Багато молоді міста влилося в бригаду Г. І. Котовського, яка формувалася у селі Лозуватці.
Розгорнули роботу повітовий виконавчий комітет Рад, комітет КП(б)У, міський, а згодом і повітовий комітети комсомолу, бюро професійних спілок. Промисловістю повіту відав раднаргосц, а гірничою справою - районне управління Криворізького залізорудного басейну (Райруда).
Наприкінці квітня 1920 року Криворізька партійна організація об'єднувала 184 члени партії та 63 кандидати. Партійні, радянські органи та громадські організації міста й повіту спрямовували всі зусилля на відбудову господарства. Весною 1920 року в місті працювали сірникова фабрика, 7 парових млинів, 7 шкіря­них заводів, 2 миловарні та інші дрібні підприємства. На базі механічного заводу «Пневматик», заводів Василевського і Кесельмана було створено майстерні для ремонту сільськогосподарського інвентаря. Ремонтувалися залізничні колії, паровози та вагони. Велику роль у цих відбудовних роботах відігравали комуніс­тичні суботники.
Успішно пройшли «Тиждень допомоги фронту», «Тиждень добровольця», «Тиждень селянина», «Тиждень захисту дітей», «Тиждень родин червоноармійців» та інші політичні кампанії. В роз'ясненні трудящим політики Комуністичної партії та Радянської влади велику роль відіграв агітпоїзд ВУЦВКу на чолі з всеукраїнським старостою Г. І. Петровським, який 28-ЗО серпня побував на Криворіжжі.
Багато робітників міста влилось в червоноармійські частини, що формувались па території губернії, зокрема в Першу Кінну армію С. М. Будьонного, яка проходила через Криворіжжя па польським фронт. На боротьбу проти білополяків криворізькі комуністи послали половину свого складу, комсомольці - 20 проц. організа­ції. У вересні та жовтні організовано пройшла мобілізація комуністів та комсомоль­ців на Південний фронт.
4-7 вересня відбувалися вибори до міської Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. З 150 депутатів, обраних до Ради, 50 були комуністами, інші - співчуваючими Комуністичній партії. Перше урочисте засідання міської Ради відкрилося 8 вересня. Тут же, на пропозицію більшовицької фракції, було схвалено резолюцію про мобілізацію на боротьбу проти врангелівців 10 проц. складу депутатів Ради

Кривий Ріг